Deze site maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van deze site stemt u hier mee in Akkoord
Inloggen
Competenties
aanmoedigen
aanspreken op gedrag
aanpassen
aansturen
accuratesse
administratie bijhouden
adviseren
afstand bewaren
analyseren
anticiperen
archieven ordenen
argumenteren
bankwerken
bedenken
begeleiden
beheersing operaties
berekeningen maken
bestanden bijhouden
beleid uivoeren
beleid opzetten
beslissingen nemen
bewaken
bouwen
coachen
commercieel inzicht
commitment
computervaardigheid
consciëntieuze houding
conceptueel denken
conflicten beheersen
confronteren
contact leggen
coördineren
cijfers verzamelen
corresponderen met
collegiaal
controleren
creatief denken
creëren
delegeren
documenteren
doorzettingsvermogen
didactische vaardigheden
engels (goed)
typevaardigheid (uitstekend)
notuleren
opstellen en redigeren van teksten
observeren en verbinden
beleidsondersteuning
geld inzamelen
gespreksvaardigheid
grafieken maken
groepsgericht leiderschap
helikopterview
impact hebben
implementeren
improviseren
individugericht leiderschap
informatie analyse
informatie verstrekken
initiatief nemen
inlevingsvermogen
innovatief handelen
inspecteren van machines of gebouwen
instructie geven
interviewen
inzet (prestatiemotivatie)
klachten behandelen
klantgericht
klussen
koken
kostenbewust handelen
kritisch denken
kwaliteitsgericht
lassen
leervermogen
leidinggeven
lesgeven
loyaliteit
luisteren
machines bedienen
gebouwen construeren
fotograferen
flexibel gedrag
financiën beheren
financieel bewustzijn
feedback ontvangen
feedback geven
evenementen organiseren
energiek
elektriciteit aanleggen
draagvlak creëren
doorvragen
doelgericht werken
diversiteit hanteren
discussiëren
demonstreren van
marktgericht
mensenkennis
mensgericht leiderschap
met je handen werken
metselen
milieubewustzijn
mondelinge presentatie
motiveren
multicultureel bewustzijn
naaien
netwerkvaardigheid
omdenken
omgaan met details
omgaan met werkdruk
omgevingsbewustzijn
onafhankelijkheid
onderhandelen
ondernemerschap
onderzoeken
ontwerpen
ontwikkelen medewerkers
oordeelsvorming
oplossingsgericht
optreden
overleg voeren
overtuigingskracht
overzicht houden
plannen en organiseren
presenteren
prioriteiten stellen
proactief
probleem analyse
projectmatig werken
publiceren
rapporteren
receptioniste
regelen
repareren
resultaatgerichtheid
rijbewijs be
samenwerken
schilderen
sensitief reageren
servicegericht
snel schakelen
sociabiliteit
specialist
spreken voor groepen
stimuleren
straat leggen
stressbestendigheid
stukadoren
taakgericht leiderschap
talen (beheersing van meerdere…)
tactisch gedrag
taxeren
teambuilding
tekening lezen
telefonisch verkopen
timemanagement
timmeren
typen/tekstverwerken
uitdrukkingsvaardigheid (mondeling)
uitdrukkingsvaardigheid (schriftelijk)
vakmanschap
vasthoudendheid
verandervermogen
verantwoordelijk
vergaderingen leiden
verplegen
visionair
voorlichting geven
voortgangsbewaking
vrachtwagen besturen
werven
zelfkennis
zelfontwikkeling
zelfreflectie
zelfstandig
zelfsturing
zelfvertrouwen
zingen
teamspeler
team speler
goed luisteraar
enthousiasmerend
eerlijk
betrokken,
concentreren
betrouwbaar, integer
typevaardigheid uitstekend
aansturen
gemotiveerd
Kernwaarden
aanpasbaar
aansluiting
aanwezig
acceptatie
affectie
afwachtend
ambitie
angst
assertief
authenticiteit
autonomie
avontuurlijk
balans
bedachtzaam
begaandheid
begeren
behagen
beheerst
behendigheid
behoedzaamheid
behulpzaam
bekwaamheid
belangenbehartiging
beleefdheid
benaderbaar
bereidheid
beroemdheid
bescheidenheid
beschikbaarheid
beslissend
beste zijn
betrokkenheid
betrouwbaar
bewustzijn
bezieling
bijdrage
capabel
collegialiteit
communicatie
competitie
consequentheid
continuïteit
controle
creativiteit
daadkracht
dankbaarheid
degelijkheid
deskundig
deugdzaamheid
dienstbaarheid
directheid
discipline
doelgericht
dominantie
doorslaggevend
doorzettingsvermogen
duidelijkheid
duurzaam
dynamisch
eenvoudig
eerbied
eerlijkheid
efficiënt
eigenheid
elegantie
energiek
enthousiasme
erkenning
ethisch verantwoord
evenwichtigheid
exclusief
fijnzinnigheid
financiële zekerheid
flexibel
geborgenheid
gedegen
gedreven
geduld
gedurfdheid
geestkracht
gehoorzaamheid
gelijkheid
geloofwaardig
geluk
gemak
genegenheid
genuanceerdheid
geraffineerd
gevat
gezag
gezellig
gezondheid
groei
handig
harmonie
hartstocht
helderheid
hoffelijkheid
hulpvaardigheid
humor
ijver
initiatiefrijk
inlevingsvermogen
innovatie
inspirerend
integriteit
intelligent
internationaal
intimiteit
inventief
inzet
inzicht
kalmte
klantgericht
kracht
kunstzinnigheid
kwaliteit
leergierigheid
lef, uitdaging
leiderschap
leren
levenslust
liefdadigheid
liefde
loyaal
maatschappelijk
macht
makkelijk
mededogen
meesterschap
meeveren
mildheid
moedig
mondigheid
muzikaliteit
natuurlijkheid
nauwkeurigheid
nederigheid
netjes
nieuwsgierigheid
nuchterheid
onafhankelijk
onbaatzuchtigheid
onberispelijk
ondernemersgeest
ondersteunen
onstuimig
ontdekken
onthechting
ontspanning
ontvankelijkheid
ontwikkeling
onvoorwaardelijkheid
oordeelkundigheid
openheid
opgewektheid
oplettend
oprechtheid
optimisme
ordelijkheid
origineel
overgave
overtuiging
passie
persoonlijke ontwikkeling
pionierschap
plezier
plichtsbesef
prestigieus
prijsbewust
privacy
probleemoplossend
productief
professioneel
puur
rationaliteit
rechtvaardigheid
reizen
relatiegericht
respect
resultaatgericht
rijkdom
samenwerken
scherpzinnigheid
slim
snel
solidariteit
souplesse
speelsheid
spiegelend
spiritualiteit
spontaniteit, improvisatie
stabiliteit
strijdlustig
succesvol
sympathiek
synergie
talent
teamwerk
tederheid
tevredenheid
toewijding
tolerantie
traditioneel
transparant
trots
trouw
uitblinken
uitmuntendheid
uniekheid
vaardigheid
vastberadenheid
veelzijdigheid
veerkracht
veiligheid
verantwoordelijk
verbeeldingskracht
verbeteren
verbondenheid
verdraagzaamheid
vergeving
vermijden
vernieuwing
vertrouwen
verzinnen
vindingrijkheid
virtuositeit
vitaliteit
volharding
voltooien
voorzichtigheid
vrede
vreugde
vriendschap
vrijheid
vrolijkheid
waakzaam
waardering
waardevol
waardigheid
waarheid
wedijveren
welgesteldheid
welwillendheid
wijsheid
winnen
winst
zekerheid
zelfbeheersing
zelfexpressie
zelfrespect
zelfstandigheid
zelfvertrouwen
zelfverzekerd
zinvolheid
zorgvuldigheid
zorgzaam
zuinig
zuiverheid
gemotiveerd